Skip to main content

Historie

Rebild Turistforening gør indsigelse mod Naturnationalpark i Rold Skov

Til Naturstyrelsen og Miljøministeren
Indsendt pr. e-mail til him@nst.dk

Rebild, den 6. december 2021.

 Som en af de helt gamle lokale foreninger med rødder tilbage til 1949 har vi i Rebild Turistforening fulgt de mange aktiviteter, der på det seneste har været omring en mulig oprettelse af en Natur­natio­nal­park i en del af den del af Rold Skov, der er ejet af Naturstyrelsen. Turistforeningen er imod den foreslåede Naturnationalpark for Rold Skov. Der henvises til argumentationen i det vedhæftede bilag.

Så længe, der har været et Grønt Råd i først Skørping Kommune og fra 2005 Rebild Kommune har Turistforeningen udpeget et medlem til kommunens Grønne Råd. I de seneste mange år har vi udpeget skov-og landskabsingeniør og landinspektør Niels Moes til at repræsentere vores forening i kommunens Grønne Råd. Niels Moes store værk inden for turismeerhvervet er Rebildcentret som gennem de seneste 20 år er bygget op omkring Thingbæk Kalkminer med de nok så bekendte gipsafstøbninger af billedhuggerne Bundgaard og Bonnesen.

Vi har haft den lykke, at kommunens Grønne Råd har været befolket af nogle produktive ildsjæle. Klima Rebild er således en af de aktiviteter, der er spundet ud af det Grønne Råd, og senest en plan for beskyttelse af et område langs Lindenborg Å med det formål at forbedre biodiversitet og klima.

Rebild Kommunes byråd har i den grad taget det Grønne Råds plan til sig, at det har anbefalet miljø­ministeren at tilgodese Grønne Råds plan frem for de af ministeriet udarbejdede planer for en Naturnationalpark med det argument, at de overordnede formål vedr. biodiversitet vil være bedre tilgodeset gennem den lokalt udarbejdede plan i fht. ministeriets ditto.

Niels Moes har på vegne af Rebildcentret pr. 17. november indsendt et sæt indsigelser i mod Miljøministeriets planer om en Naturnationalpark. På sit bestyrelsesmøde den 25. november har Turistforeningens bestyrelse tilkendegivet sin fulde opbakning til de af Niels Moes udarbejdede indsigelser, der vedlægges som bilag.

Med venlig hilsen

   Lene Hjorth
     Formand

Bilag: Niels Moes’ indsigelser, dateret 17-11-2021